Gerelateerde links

Agora
Stichting Agora, het onafhankelijke, landelijk ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg.

Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN)  
De associatie behartigt de belangen van de zelfstandige high care hospices in Nederland ten behoeve de aan hun zorg toevertrouwde patiënten.

Consortia palliatieve zorg
Consortia zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, netwerken palliatieve zorg en het IKNL:
Consortium Noord-Oost Nederland
Consortium Noord-Holland en Flevoland
Consortium Zuid-Oost Nederland

 

EAPC
De website van de European Association for Palliative Care

Fibula
Stichting Fibula is de landelijke organisatie van alle netwerken palliatieve zorg in Nederland.

IKNL
Website van de Integraal Kankercentrum Nederland

Internationale Dag van Palliatieve Zorg
Op deze website vindt u informatie over Internationale Dag van Palliatieve Zorg 

Kinderhospices Nederland
Samenwerkingsverband van kinderhospices met als doel een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gespecialiseerde palliatieve zorg voor kinderen in Nederland. 

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding biedt een centraal punt waar iedereen terecht kan voor informatie over rouw.

Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, zet zich in voor iedereen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt. Mezzo geeft steun, informatie en advies en behartigt de belangen van mantelzorgers en de vrijwilligerszorg.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Informatie over de laatste kamerstukken, speeches, persberichten en andere documenten.

Nationaal Programma Palliatieve Zorg (Min. VWS) 
Om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren, is in 2014 een Nationaal Programma Palliatieve Zorg van start gegaan.

Nederlandse Patienten Vereniging (NPV)
De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) is een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de algemene belangen van gebruikers van voorzieningen voor gezondheidszorg en welzijn. De NPV gaat uit van bijbelse waarden en normen. Op de site onder andere een levenswensverklaring en een meldpunt euthanasie.

Perspekt
Stichting Perpekt -keurmerk in de zorg-

Portaal Netwerk Palliatieve Zorg 
Op dit portaal kunt u de weg vinden naar sites van netwerken palliatieve zorg in Nederland. Op zo'n site vindt u informatie over palliatieve zorg in uw regio. In netwerken palliatieve zorg werken allerlei organisaties samen om palliatieve zorg in de regio zo goed mogelijk te organiseren. Op het portaal kan ook gezocht worden in Zorg Kiezen, de database van palliatieve zorgvoorzieningen.

Praktijkteam palliatieve zorg VWS

Respijtzorg
Zuster Jansen heeft een uitgebreid en informatief artikel geschreven over belangrijke ondersteuning voor mantelzorgers

Startpagina Palliatieve Zorg
Op deze startpagina vindt u een verzameling links naar sites met informatie over palliatieve zorg. 

V&VN afdeling Palliatieve Zorg
Informatie over de afdeling Palliatieve Zorg van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (voorheen Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen werkzaam in de Palliatieve Zorg).

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ)
Site van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in Nederland.; 

WHO-palliative care
Cancer Pain Release is the publication of the World Health Organization global communications program to improve cancer and HIV pain control and palliative care.Cancer Pain Release is dedicated to keeping a worldwide and multi-disciplinary audience in the health professions and government abreast of relevant information and developments in clinical medicine, education and policy.

World Hospice and Palliative Care Day
Engelse website over de internationale dag van de palliatieve zorg

ZonMw-Palliatieve zorg
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie op het gebied van Palliatieve Zorg