20-5-2020

12de Scholing Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap?

Nijmegen

Dit jaar staat de scholing in het teken van:

  • Advance care planning
  • Palliatieve zorg in de eerste- en tweedelijn: samen beslissen met de patiënt
  • Palliatieve zorg in een hospice: een multidisciplinaire aanpak
  • Medicatie in de laatste levensfase
  • Betekenis van het onderzoek ‘Transmurale zorg’ voor de praktijk
  • Haptonomie in de palliatieve fase: spreken met je handen
  • Integrative medicine

 
NIEUW: Dit jaar is het ook mogelijk om een samenvatting van je eigen onderzoek in te dienen voor een pitch van je onderzoek en/of een posterpresentatie. Dit kan via het ‘Aanvraagformulier voor een posterpresentatie’. Dit formulier vind je op www.radboudumc.nl/scholingpalliatievezorg.
Indienen kan tot 7 april.

Klik hier voor de brochure.