donderdag 23 juni 2016

Accreditatie EAPC congres Dublin

Door verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten is de vraag gesteld hoe accreditatiepunten verkregen kunnen worden als het EAPC research congres in Dublin is bezocht. Van V&VN kregen wij het volgende antwoord:

Verpleegkundig specialisten hebben de mogelijkheid om buitenlandse scholingen toe te voegen aan hun portfolio. Er zijn twee categorieën buitenlandse scholingen (geaccrediteerd door een RSV erkende organisatie en geaccrediteerd door een organisatie die niet is erkend door de RSV). Het verschilt dus per buitenlandse scholing onder welke categorie deze valt en dit beïnvloedt de manier waarop een VS de buitenlandse scholing kan opvoeren in hun portfolio onder het gedeelte ‘bij- en nascholing’. Meer informatie hierover is na te lezen op de beleidsregel ‘Bij- en nascholing’ die te vinden is op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register (zie de link in mijn vorige mail).

Het EAPC Research Congres in Dublin is geaccrediteerd voor 14 CME credits. Aangezien CME credits worden erkend door de RSV, valt deze dus onder de eerste categorie wat betekent dat verpleegkundig specialisten deze zelf in hun portfolio kunnen opvoeren met hun bewijs van deelname voor hetzelfde puntenaantal als de CME credits. Zij hoeven dus geen specifieke aanvraag hiervoor in te dienen.

Verpleegkundigen kunnen ingeschreven staan het Kwaliteitsregister (KR). Inschrijving in het KR is, anders dan het Verpleegkundig Specialisten Register, niet verplicht en bestaat maar uit twee onderdelen: geaccrediteerde scholingen en Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA). Scholingen kunnen automatisch door aanbieders worden opgevoerd in hun portfolio als deze specifiek zijn geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister. Indien dit niet het geval is, kunnen zij deze scholing zelf opvoeren onder de ODA. In dit geval zou dit dus betekenen dat verpleegkundigen deze buitenlandse scholing met hun bewijs van deelname zelf zouden moeten opvoeren onder het gedeelte ODA.