Brief Minister de Jonge over palliatieve zorg

Brief Minister de Jonge over palliatieve zorg

In een vorige brief van Minister de Jonge werd reeds de toezegging gedaan om in een volgende brief een toelichting te geven op de besteding van de resterende 4 miljoen Euro van de in totaal 8 miljoen Euro die is structureel is begroot voor palliatieve zorg. In de brief van 11 mei komen een groot aantal onderwerpen aan bod, waaronder aandacht voor geestelijke zorg, kinderpalliatieve zorg, het kwaliteitskader en de bekostiging van palliatieve zorg.

Als bijlage is de flitspeiling palliatieve zorg toegevoegd.

Leden kunnen in het besloten gedeelte alle kamerstukken over palliatieve zorg van de afgelopen jaren terugvinden.