maandag 13 juni 2016

Conceptrichtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen

Begin 2015 startte een multidisciplinaire werkgroep met de ontwikkeling van de richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen. Na een knelpunteninventarisatie in het veld, prioriteerde deze werkgroep vier hoofduitgangsvragen, waarvan er drie evidence based zijn uitgewerkt (over conflict- en communicatietechnieken in de besluitvorming, advance care planning en symptomen). Het eerste hoofdstuk (uitgangsvraag over organisatie van zorg) is consensus based uitgewerkt.

Wij zijn verheugd de concepttekst van de richtlijn nu aan het veld voor te leggen.

Commentaarronde

Wij horen graag van uw(*) patiëntenorganisatie/beroepsvereniging/wetenschappelijke vereniging per module/hoofdstuk (o.v.v. de betreffende regelnummers):

  • of u het eens bent met (de formulering van) de conclusies en aanbevelingen in deze conceptversie en - zo nee - welke formuleringen volgens u waarom (a.u.b. argumentatie, referenties toevoegen) en hoe (a.u.b. voorstel; nieuwe tekst toevoegen) moeten worden aangepast?
  • of u problemen verwacht m.b.t. implementatie, de concrete toepassing van de geformuleerde aanbevelingen in de Nederlandse situatie en - zo ja - welke problemen dan?

(*) Om een zo efficiënt mogelijke verwerking te kunnen realiseren, vragen wij u uw commentaar aan te leveren bij uw eigen patiëntenorganisatie/beroepsvereniging/wetenschappelijke vereniging.

Ter verduidelijking: de uiteindelijke richtlijn wordt in opgeknipte vorm in het format van Pallialine de richtlijnendatabase weergegeven (hoofdstukken/modules met standaardtabs ‘Uitgangsvraag en aanbeveling’, ‘Onderbouwing’ (= Literatuurbeschrijving en Conclusies) en ‘Overwegingen’.

Autorisatie

Na beoordeling van de ontvangen commentaren en eventuele aanpassingen van de conceptversie, sturen wij de definitieve versie ter autorisatie naar de bij de revisie betrokken verenigingen. De autorisatiefase start naar verwachting in oktober 2016. Als de richtlijn ter autorisatie wordt aangeboden, kan er geen inhoudelijk commentaar meer worden gegeven.