De MuSt-PC meetweken
maandag 9 juli 2018

De MuSt-PC meetweken

De MuSt-PC meetweken:

Kent u de klachtenlast van uw patiënten met een ongeneeslijke ziekte?

Uw hulp is nodig van 10-14 september en van 24-28 september 2018.

Dan organiseren de gezamenlijke Expertisecentra Palliatieve Zorg en IKNL twee meetweken naar het gelijktijdig voorkomen van klachten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied.

Klik hier voor meer informatie of ga naar www.must-pc.nl