woensdag 7 november 2018

De palliatieve zorg in beeld gebracht

Het veld van de palliatieve zorg is onderhevig aan veranderingen. De eerder gepubliceerde infographic is daarom weer geactualiseerd. Onder andere de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft hierin een plaats gekregen.