De palliatieve zorg in Nederland in beeld gebracht

De palliatieve zorg in Nederland in beeld gebracht

Stichting Fibula heeft het initiatief genomen om het ingewikkelde landschap van de palliatieve zorg te visualiseren. Door middel van een interactieve visualisatie (‘infographic’) kan ingezoomd worden op lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau. Hiermee wordt de complexe structuur van de palliatieve zorg op een overzichtelijke wijze in beeld gebracht. De infographic is te vinden op de website van stichting Fibula