Handreiking Financiering palliatieve zorg 2018

Handreiking Financiering palliatieve zorg 2018

Recent heeft de NZa bekend gemaakt in 2018 een aantal knelpunten in de financiering van palliatieve zorg op te lossen. Op basis hiervan hebben IKNL en Palliactief in het kader van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg een Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 opgesteld.

Aan de hand van een casus worden de verschillende regelingen verduidelijkt.