Handreiking financiering palliatieve zorg 2020
maandag 29 juli 2019

Handreiking financiering palliatieve zorg 2020

De met ingang van 2020 aangekondigde wijzigingen in de financiering van palliatieve zorg zijn door IKNL/PZNL verwerkt in een eerste versie van de Handreiking Financiering Palliatieve Zorg 2020.

Leden van Palliactief kunnen dit document ook raadplegen in het dossier ‘Financiering palliatieve zorg’