woensdag 8 juli 2015

Improvement of palliative care. Making it work in practice

5th Amsterdam Symposium on Palliative Care; Donderdagmiddag 08-10-2015 in het Auditorium van de VU te Amsterdam.

Voor het thema van dit jaar hebben we ons laten leiden door het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en het daarvan afgeleide ZonMw programma Palliantie: Meer dan zorg. In beide wordt de nadruk gelegd op het zichtbaar verbeteren van de Palliatieve Zorg. Tijdens het symposium zullen de drie verticale pijlers: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek belicht worden elk vanuit het perspectief hoe dit de uiteindelijke zorg kan verbeteren.

Download: EPZ 2015 uitnodiging DEF