Informatiekaart palliatieve zorg

Informatiekaart palliatieve zorg

VWS heeft op 11 juli j.l. een vernieuwde versie van de informatiekaart palliatieve zorg gepubliceerd. Deze informatie is primair bedoeld voor patienten en naasten en geeft aan onder andere aan waar palliatieve zorg wordt verleend en wie dat betaalt.