Interview over het project “Verbeteren van palliatieve zorg in het ziekenhuis en de keten”

Pallium Tijdschrift voor Palliatieve zorg, sept 2015

Interview over het project dat door Palliactief en IKNL is geïnitieerd ter verbetering van de palliatieve zorg in de 1e en 2e lijn, op gebied van kwaliteit en financiering.