Karin van der Rijt nieuwe voorzitter van Palliactief

In de bestuursvergadering van 24 maart j.l. is mw. prof. dr. Karin van der Rijt gekozen tot nieuwe voorzitter van Palliactief. Zij volgt hiermee Kris Vissers op.

Kris Vissers blijft als oud-voorzitter in de functie van adviseur verbonden aan het bestuur en zal zich gaan bezighouden met de toekomst van Palliactief.