Meer weten over de bruikbaarheid van de Zorgmodule Palliatieve Zorg?

Zijn de normen voor palliatieve zorg zoals die in de Zorgmodule palliatieve zorg staan, uitvoerbaar? Wat zijn de valkuilen? Ontbreken er belangrijke dingen? Is er meer gestandaardiseerde palliatieve zorg met de zorgmodule? Hoe maak je zorgverleners enthousiast om de zorgmodule te gebruiken? Is de inrichting van de zorgmodule doelmatig? Zijn er mogelijkheden voor een verzekerbaar product? ZorgEssentie en Dock4& begeleiden de (proef) implementatie van de zorgmodule in zeven organisaties / netwerken in de periode september 2014 – september 2015.

De bevindingen uit de proefimplementatie Zorgmodule palliatieve zorg zijn gepresenteerd tijdens de studiemiddag op 25 juni 2015.

Meer informatie: klik hier