Minister de Jonge beantwoordt Kamervragen

Minister de Jonge beantwoordt Kamervragen

Op 12 maart j.l. heeft Minister de Jonge geantwoord op Kamervragen over palliatieve zorg. Hierin wordt o.a. duidelijk dat er dit jaar 8 miljoen Euro extra aan palliatieve zorg besteed zal worden. Hiervan is 4 miljoen al toegezegd voor de zorg door vrijwilligers o.a. in hospicevoorzieningen. In april zal duidelijk worden hoe de resterende 4 miljoen verdeeld wordt.