Nederlandse ziekenhuizen laten ongeneeslijk zieke kankerpatiënten te vaak aan hun lot over.
woensdag 10 oktober 2018

Nederlandse ziekenhuizen laten ongeneeslijk zieke kankerpatiënten te vaak aan hun lot over.

Resultaten van een enquête van de NKF

De Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft de resultaten gepubliceerd van een onderzoek onder ongeneeslijk zieke kankerpatiënten

Ruim een kwart van de mensen wordt niet verder geholpen nadat een zorgverlener hen verteld heeft dat ze niet meer beter worden, terwijl een ruime meerderheid daar wel behoefte aan heeft. Patiënten hebben vooral behoefte aan contact met een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis, aandacht voor naasten en advies over psychische en lichamelijke klachten.

Zie voor meer informatie de factsheet en de website.