woensdag 30 september 2015

Nieuw themaboekje: Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?

Pal voor u heeft samen met de Stichting Pal een nieuwe themaboekje ontwikkeld over palliatieve zorg voor kinderen en hun gezin.


Pal voor u heeft samen met de Stichting Pal een nieuwe themaboekje ontwikkeld over palliatieve zorg voor kinderen en hun gezin. Jaarlijks krijgen 5.000 tot 7.000 kinderen palliatieve zorg. Van kinderthuiszorg tot kinderhospice. Van verpleegkundige hulp thuis tot logeerhuis. Van pijnbestrijding tot palliatieve sedatie. Het themaboekje ‘Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?’ beschrijft een breed scala aan onderwerpen waarmee de omgeving van een ziek kind te maken kan krijgen. In de eerste plaats er zijn voor het zieke kind, de ouders en de broers en zussen. Daarnaast voor allen die door een ernstig ziek kind geraakt worden: familie, vrienden, buren, collega’s maar ook professionals in de zorg en het onderwijs.

Het magazine is verkrijgbaar via de Regionale Netwerken Palliatieve Zorg (http://www.netwerkpalliatievezorg.nl).