NZa pakt knelpunten bekostiging palliatieve zorg aan

Aan de hand van signalen uit veld heeft NZa het rapport ‘palliatieve zorg op maat’ gepubliceerd’.
Voor verschillende geconstateerde knelpunten in de bekostiging van palliatieve zorg worden oplossingen geboden. Tevens is een informatiekaart ‘Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat’ gepubliceerd