dinsdag 28 juni 2016

NZa publiceert beleidsregel ELV

Met ingang van 2017 valt Eerstelijnsverblijf (ELV), waaronder ELV-palliatief terminale zorg, onder de Zorgverzekeringswet. In 2015 en 2016 werd ELV nog door VWS via een subsidieregeling bekostigd.

De NZa heeft de beleidsregels en tarieven gepubliceerd die met ingang van 2017 gaan gelden voor onder andere de ELV-palliatief terminale zorg: