maandag 20 april 2015

Ondersteuning Palliactief

De ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het bestuur van Palliactief waren tot voor kort ondergebracht bij Agora. Dit is recent gewijzigd. Mw. Jeanette Louwerse, werkzaam bij hospice Kuria in Amsterdam, neemt vanuit haar functie als financieel medewerker o.a. de ledenadministratie en de contributie-inning voor haar rekening. René Nogarede, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland, is aangesteld als beleidsmedewerker. Congress & Meeting Services Holland (CMSH)
gevestigd in Eindhoven vervult een aantal secretariële taken en zal ondersteunen bij de organisatie van activiteiten.