Opzet programma Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg bekend

Opzet programma Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg bekend

Met uitzondering van de sessies die worden gevuld op basis van de ingediende abstracts zijn de overige sessies bekend.

Er zijn twee keynote voordrachten van respectievelijk Marie Bakitas en Lieve van den Block. Tevens wordt een plenaire voordracht verzorgd door de indieners van de twee als best beoordeelde abstracts. Er wordt een workshop verzorgd door Marie Bakitas en er zijn drie themasessies. In de resterende sessies s is ruimte voor maximaal 24 abstracts. Tevens is er ruimte voor drie, begeleide, postersessies.

Het programma vindt u hier

LET OP: Tot 6 september is het nog mogelijk om abstracts in te dienen!