Palliactief als verbinder
maandag 23 december 2019

Palliactief als verbinder

Vele beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen kennen een sectie die zich inzet voor palliatieve zorg. Het bestuur van Palliactief wil deze initiatieven met elkaar in contact brengen, zodat er vanuit de verschillende disciplines een samenhangend aanbod voor palliatieve zorg kan worden aangeboden. 

Een eerste stap is in november gezet. Vertegenwoordigers van die secties/werkgroepen van zes wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hebben met elkaar nagedacht hoe zij in de toekomst meer zouden kunnen samenwerken voor wat betreft de integratie van palliatieve zorg in de opleiding tot medisch specialist. Marieke Bolk heeft namens het project ‘Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (www.o2pz) en vanuit haar betrokkenheid bij het project ‘Opleiden 2025’ ook deelgenomen aan dit overleg. Alle deelnemers waren enthousiast en willen de verschillende initiatieven op elkaar afstemmen. Het overleg zal daarom in 2020 vervolgd worden.