donderdag 10 januari 2019

Palliactief stelt commissie ‘Richtlijnen’ in

Met enige regelmaat wordt Palliactief gevraagd nieuwe of herziene concept-richtlijnen Palliatieve zorg te becommentariëren. Het bestuur wil de wijze waarop Palliactief een reactie geeft op concept-richtlijnen professionaliseren en meer in lijn brengen met het multidisciplinaire karakter van Palliactief.
Er wordt daarom een commissie ‘Richtlijnen’ in het leven worden geroepen. Deze commissie bestaat uit twee artsen (uit verschillende disciplines), twee verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten en een vertegenwoordiger uit de psychosociale oncologie. Op indicatie zal een geestelijk verzorger worden toegevoegd.
De status van een richtlijn wordt voor een belangrijk deel bepaald door het bewijs dat in de literatuur te vinden is. Beoordeling van de opgevoerde literatuur is daarom een belangrijk onderdeel van de beoordeling.
De commissie beoordeelt eveneens de verwerking van de ontvangen commentaren en adviseert de voorzitter van Palliactief de richtlijn al of niet namens Palliactief te autoriseren

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij aantoonbare ervaring hebben met het beoordelen van richtlijnen b.v. binnen hun eigen vakgebied. Daarnaast vormt ervaring met het beoordelen van literatuur een tweede belangrijk criterium.

Naar verwachting zullen per jaar vier concept-richtlijnen worden beoordeeld. De tijdsinvestering is afhankelijk van de omvang van de richtlijn.
Commissieleden hebben maximaal twee jaar zitting in de commissie. Deze periode kan maximaal eenmaal verlengd worden.

Leden die belangstelling hebben om deel te nemen aan de commissie kunnen zich tot 1 maart a.s. melden via info@palliactief.nl, door middel van het inzenden van een motivatie en een CV.

Het bestuur van Palliactief beoordeelt de kandidaten en maakt op basis van de CV en motivatie een keuze.

Als tegemoetkoming kunnen de leden van de commissie gratis deelnemen aan de (mede) door Palliactief georganiseerde activiteiten. (Nationaal Congres Palliatieve Zorg, Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg en Post-EAPC symposium).