Palliantie-Nieuwsbrief juli

De Nieuwsbrief  van het ZonMw-palliatieprogramma is verschenen, met patiëntenparticipatie als thema. Verder in deze Nieuwsbrief ook de Evaluatierapporten van ZonMw en NIVEL over het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg