Palliatieve zorg opgenomen in regeerakkoord

Palliatieve zorg opgenomen in regeerakkoord

In het gisteren gepubliceerde regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de Toekomst’ wordt expliciet palliatieve zorg vermeld.

In hoofdstuk 1.4 Zorg staat onder curatieve zorg vermeld: We stellen extra middelen beschikbaar voor (een betere organisatie van) palliatieve zorg. 

De volledige tekst is opgenomen in het dossier ‘Kamerstukken 2017’ (alleen voor leden)