Patiëntenversie Kwaliteitskader palliatieve zorg beschikbaar
woensdag 8 mei 2019

Patiëntenversie Kwaliteitskader palliatieve zorg beschikbaar

Er is door Patiëntenfederatie Nederland, de KNMG en IKNL een patiëntenversie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg ontwikkeld.

Van dit document maakt Patiëntenfederatie Nederland nu een eerste versie in de vorm van een (printbaar) e-book. Om de vindbaarheid te vergroten, zal waar mogelijk, gebruik gemaakt worden van de publiekscampagne over palliatieve zorg die binnenkort vanuit VWS wordt gelanceerd.

Indien je nog vragen of opmerkingen hebt, laat het weten aan de Patiëntenfederatie via kwaliteit@patientenfederatie.nl.