PZNL publiceert Kerncijfers palliatieve zorg 2019
zaterdag 5 oktober 2019

PZNL publiceert Kerncijfers palliatieve zorg 2019

Er zijn nog relatief weinig cijfers bekend over de kwaliteit en omvang van de palliatieve zorg in Nederland. Terwijl het werkveld palliatieve zorg aangeeft dat hier wel degelijk behoefte aan is. In de eerste uitgave van ‘Kerncijfers palliatieve zorg’ zijn cijfers verwerkt uit informatiebronnen zoals het Sterfgevallenonderzoek, CBS en IKNL-rapporten.

PZNL wil met deze Kerncijfers meer inzicht bieden en een bijdrage leveren aan de bewustwording van zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers en ondersteuningsorganisaties ten aanzien van palliatieve zorg. Met als doel de zorg voor de patiënt in zijn laatste levensfase verder te ontwikkelen en verbeteren.

Voor leden blijft dit document en eventuele volgende versies beschikbaar in het besloten deel van de website (dossier ‘Kerncijfers palliatieve zorg’).