Rapport: Palliatieve zorg in de ziekenhuizen
donderdag 30 april 2020

Rapport: Palliatieve zorg in de ziekenhuizen

Voor de derde keer sinds 2012 is een enquête uitgezet onder alle Nederlandse ziekenhuizen om de ontwikkelingen op het gebied van invulling, organisatie en inbedding van palliatieve zorg in het ziekenhuis zichtbaar te maken.

De resultaten uit het rapport laten zien dat palliatieve zorg steeds beter geïntegreerd is in het zorgaanbod van ziekenhuizen. Zo beschikken bijna alle ziekenhuizen, die deelnamen aan de enquête, over een team Palliatieve zorg (PZ). De faciliteiten en randvoorwaarden rondom palliatieve zorg zijn flink gegroeid in de ziekenhuizen.

Het rapport doet de volgende aanbeveling: teams PZ kunnen nog meer dan voorheen hun kennis en kunde beschikbaar stellen door een sleutelrol te vervullen in netwerkzorg. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat de teams PZ bekend zijn binnen én buiten hun ziekenhuis. Dit vereist mogelijk extra communicatie-inspanningen om de mogelijkheden en meerwaarde van consultatie door een team PZ voor het voetlicht te brengen.

U kunt het rapport ‘Palliatieve zorg in de Ziekenhuizen’ van IKNL/PZNL hier lezen.