Regelgeving Eerstelijnsverblijf 2018

Op 20 juni jl. is de regelgeving eerstelijnsverblijf voor het jaar 2018 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

In de bijlagen vinden jullie de beleidsregel, regeling, tariefbeschikking en circulaire. Deze zijn inmiddels ook gepubliceerd op de website van de NZa. Het beleid is niet veranderd ten opzichte van het lopende jaar, maar een aantal zaken zijn verduidelijkt en/of aangescherpt. Dit is weergegeven in de circulaire, die verstuurd is aan alle branchepartijen en ook op onze website te vinden is.

Nadere verduidelijking verblijfsdagen en geneesmiddelen

N.a.v. de consultatie op de concept regelgeving kregen we het verzoek om een nadere toelichting te geven op het begrip ‘verblijfsdag’, en op de geneesmiddelen bij overgang vanuit het ziekenhuis naar elv. Om de publicatie en verzending van de regelgeving voor 2018 niet te vertragen (deadline 1 juli 2017), hebben we ervoor gekozen dit op te nemen in een extra circulaire, welke op korte termijn volgt.

De regelingen zijn ook terug te vinden bij de sectie Financiering & Organisatie (alleen voor leden)

 

Bijlage