Regelgeving ELV per 2019 aangepast
woensdag 25 juli 2018

Regelgeving ELV per 2019 aangepast

De NZa heeft de regelgeving van het eerstelijnsverblijf (ELV) ingaande 2019 aangepast. Het ‘ELV-palliatief terminale zorg’ maakt hier onderdeel van uit.  

De regelgeving rondom psychologische zorg is verduidelijkt. 

Er zijn vier documenten gepubliceerd: 
- Circulaire regelgeving eerstelijnsverblijf 2019
- Beleidsregel eerstelijnsverblijf
- Regeling eerstelijnsverblijf
- Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf