Richtlijn Dyspnoe in de palliatieve fase herzien.

De herziene richtlijn Dyspneu in de palliatieve fase is vanaf heden online beschikbaar is (www.pallialine.nl/dyspneu-in-de-palliatieve-fase).

Op de IKNL-website is zojuist het volgende bericht geplaatst over de richtlijn: http://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/nieuws/nieuws-detail/2016/02/01/herziening-richtlijn-dyspneu-in-de-palliatieve-fase.

In dit bericht wordt ook de beschikbaarheid van het (gratis te bestellen) samenvattingskaartje vermeld.

De richtlijnwerkgroep heeft verdere implementatieactiviteiten in gang gezet (o.a. artikel in NTVO en Nursing, nieuwsbericht in Pallium, consulentenscholingen, symposia e.d.).