dinsdag 10 januari 2017

Richtlijn ’Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen’ geautoriseerd

Het bestuur van Palliactief heeft in de bestuursvergadering van 9 december j.l.de richtlijn 'Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen' geautoriseerd. Zodra alle betrokken organisaties akkoord zijn zal de richtlijn gepubliceerd worden. Leden kunnen de (concept-)richtlijn vinden in het besloten gedeelte.