dinsdag 17 maart 2015

Uitnodiging tot het indienen van projectideeën voor het programma Palliantie.

“Meer dan zorg heeft als doel de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Samenwerken, signaleren en stimuleren staan hierbij centraal. Samenwerken, waar het kan en moet, signaleren wat goed en beter kan en stimuleren van allerlei initiatieven.”

Lees meer