Vacature voor een netwerkcoördinator Palliatieve Zorg Midden- en Zuid-Kennemerland en Amstelland & Meerlanden

Bureau VBZ zoekt een enthousiaste netwerkcoördinator voor de netwerken Palliatieve zorg Midden- en Zuid-Kennemerland en Amstelland & Meerlanden, voor gemiddeld 24 uur per week.
Bureau VBZ, gevestigd te Haarlem, is een regionaal ondersteunings- en projectenbureau voor de brede zorgsector met als kerngebied de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Bureau VBZ is het uitvoerende bureau van de regionale brancheorganisatie van zorgaanbieders, samen Voor Betere Zorg (VBZ). Daarnaast voert het bureau opdrachten uit van afzonderlijke of samenwerkende zorgaanbieders in wisselende combinaties. Bij het bureau werken ca. 15 medewerkers.

De netwerken Palliatieve zorg zijn in 2000 opgericht en zijn samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen en organisaties actief in de palliatieve zorg (o.a. vrijwillige, terminale thuiszorg ) in deze regio. Deze instellingen hebben een convenant gesloten om samen ten behoeve van de cliënt de kwaliteit van palliatieve zorg in de regio te verbeteren. Het gebied heeft een inwoneraantal van circa 715.000 inwoners.

De netwerken Palliatieve zorg zijn in 2000 opgericht en zijn samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen en organisaties actief in de palliatieve zorg (o.a. vrijwillige, terminale thuiszorg ) in deze regio. Deze instellingen hebben een convenant gesloten om samen ten behoeve van de cliënt de kwaliteit van palliatieve zorg in de regio te verbeteren. Het gebied heeft een inwoneraantal van circa 715.000 inwoners.

De functie
De netwerkcoördinator initieert, adviseert en faciliteert de continue verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de palliatieve zorg in de regio. Hij /zij doet dit door doelgroepen (vrijwilligers, professionals, organisaties, bestuurders, patiënten en naasten) met elkaar te verbinden, informatie uit te wisselen en ervoor zorg te dragen dat er samenwerkingsafspraken worden gemaakt ter versterking van de palliatieve zorg in de regio. Daarbij adviseert de netwerkcoördinator zorginstellingen in de regio over (transmuraal) beleid op het gebied van palliatieve zorg. De netwerkcoördinator:

 • ressorteert rechtstreeks onder het kernbestuur van het netwerk
 • vraagt de subsidie namens het bestuur aan en draagt zorg voor de verantwoording
 • stuurt de aan hem /haar toegewezen functionarissen functioneel en operationeel aan (dit kan betreffen: een secretariaat, projectleiders, werkgroepen)

Kun je je als netwerkcoördinator profileren binnen autonoom deelnemende partijen aan het netwerk en zoek je naar commitment? En wil je een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van palliatieve zorg in de regio? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wat ga je doen

 • leiding geven aan diverse (deel)projecten binnen het palliatieve netwerk
 • fungeren als aanspreekpunt voor netwerkleden en externe relaties
 • coördineren van activiteiten in het netwerk
 • adviseren en ondersteunen van participanten in het netwerk
 • samenwerken met netwerkcoördinatoren van de andere ketens in de regio, om de ketenzorg af te stemmen en te verbeteren
 • vertalen van landelijke ontwikkelingen palliatieve zorg naar de regio, in samenwerking met het bestuur van het netwerk
 • samenwerken binnen het consortium Noord-Holland en Flevoland met de andere Netwerken Palliatieve Zorg, het expertisecentrum palliatieve zorg van VUmc en AMC én de landelijke organisaties op het gebied van palliatieve zorg, zoals het IKNL

Je profiel

 • hbo+ werk- en denkniveau in de gezondheidszorgsector aangevuld met relevante kennis op het gebied van project- en verandermanagement
 • gevoel voor politieke verhoudingen en verschillende belangen
 • ervaring met palliatieve zorg, autoriteit op basis van kennis en kunde zijn een pré trekker voor opstellen meerjarenbeleidsplan en beleidsbeïnvloeding
 • stevig en zelfstandig, een echte stimulator en verbinder
 • geduldig, tactvol en doorzettingsvermogen
 • flexibele opstelling ten aanzien van werktijden, en bezit van rijbewijs is handig

Het aanbod
In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar voor gemiddeld 24 uur per week, met de intentie dat deze wordt gevolgd door een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald volgens de CAO VVT in FWG 60, inschaling afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Meer informatie
Informatie over de vacature is te verkrijgen bij Antje Kleef, via 023 5322151

Solliciteren
Solliciteren kan vóór 1-5-2017 via vbz@vbzkam.nl, t.a.v. Tanja Ineke (directeur Bureau VBZ) Bijlage: Taakfunctieomschrijving Netwerk coördinator Palliatieve Zorg (Stichting Fibula)