donderdag 11 augustus 2016

Voor 2018 geen oplossing voor knelpunten met DOT Palliatieve zorg

In een artikel in Medische Oncologie (link:) )
worden de knelpunten in de bekostiging van palliatieve zorg in het ziekenhuis nog eens uiteengezet.
De oplossing laat echter nog even op zicht wachten.
Link: https://www.skipr.nl/actueel/id27456-ziekenhuizen-moeten-palliatieve-zorg-op-de-pof-leveren.html