VWS richt ‘praktijkteam palliatieve zorg’ in

In het Algemeen Overleg met de vaste Kamercommissie voor VWS op 28 januari jl. heeft staatssecretaris van Rijn de toezegging gedaan dat er een praktijkteam palliatieve zorg wordt ingericht. Bij het Praktijkteam kunnen door zowel professionals als patiënten en naasten meldingen worden problemen worden gemeld als een patiënt niet kan overlijden in de zorgsetting die hij/zij wil.

Vanaf 1 maart jl. is dit praktijkteam operationeel en bereikbaar via telefoonnummer nummer 030-2739900 of via internet http://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz

Voor meer informatie zie de brief van de staatssecretaris.