ANBI

Naam van de instelling: Palliactief,
Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg

RSIN-nummer: 8084.10.702

P: Palliactief, p/a Amsterdam UMC, ZH 6F 002, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
T: 020 4442933 / 020 4444386
E: info@palliactief.nl

Doelstelling: Het ontwikkelen en professionaliseren van de palliatieve zorg.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:

  • Implementatie van het in 2017 gepubliceerde ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’ (i.s.m. IKNL)
  • Verspreiding van de handreiking Financiering palliatieve Zorg (i.s.m. KNL)
  • Onderzoeken van de mogelijkheden om Palliactief om te vormen tot een federatie van secties palliatieve zorg van monodisciplinaire beroepsverenigingen
  • Organisatie van het 7e Nationaal Congres Palliatieve Zorg in 2018
  • Organisatie van het landelijk Symposium Palliatieve Zorg voor verzorgenden
  • Organisatie van de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg in 2019
  • Organisatie van het jaarlijkse Post-EAPC symposium
  • Collective member van de European Association for Palliative Care

Bestuur:
Mw. prof. dr. C.C.D. van der Rijt, voorzitter
De heer F.J.G. Broekhoff, penningmeester
Mw. B. Fröhleke, lid
Dr. J. Hasselaar, lid
Mw. G. de Klerk, lid
Prof. dr. C. Leget, lid
Mw. prof. dr. S.C.C.M. Teunissen, lid
Drs. C. Veldhoven, lid
Drs. M. van der Vorst, lid

Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2016