Congressen & Symposia

Palliactief organiseert in de even jaren het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. In 2020 vindt dit congres al weer voor de 8e maal plaats. Het is het moment waarop zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines, bestuurders, beleidsmedewerkers en netwerkcoördinatoren elkaar op landelijk niveau ontmoeten.

Vanaf 2017 organiseert Palliactief in de oneven jaren de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg. Dit gebeurt in samenwerking met de acht Expertisecentra Palliatieve Zorg en  de Vlaamse universiteiten in Brussel, Antwerpen, Leuven en Gent.

Traditiegetrouw wordt na een EAPC-congres door Palliactief in juni een Post-EAPC symposium georganiseerd.

Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen organiseert Palliactief thematische symposia. 

Congressen

Algemene voorwaarden

Palliactief hanteert voor de deelname aan activiteiten Algemene Voorwaarden. Bij het inschrijven voor congres, symposium of scholingsactiviteit wordt u gevraagd akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Tevens heeft Palliactief een klachtenregeling opgesteld voor die gevallen, waar u het niet eens bent met gang van zaken rondom congressen, symposia en scholingsactiviteiten.

EAPC

Palliactief is namens Nederland de collective member van de European Association for Palliative Care (EAPC). Dat betekent dat leden van Palliactief gebruik kunnen maken van de kortingen op EAPC-congressen.

In de oneven jaren organiseert de EAPC een wereld-congres. In 2021 vindt dit plaats in Helsinki, Finland. Het wereld-congres van 2023 is toegewezen aan Nederland. In de even jaren vindt het researchcongres plaats. 

Bij inschrijven voor een EAPC congres kunt u volstaan met het vermelden dat u lid bent van Palliactief om in aanmerking te komen voor de aantrekkelijke korting.

Zie voor meer informatie over de EAPC en de genoemde congressen www.eapcnet.eu