Congressen & Symposia

Palliactief organiseert in de even jaren het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. Het is het moment waarop zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines, bestuurders, beleidsmedewerkers en netwerkcoördinatoren elkaar op landelijk niveau ontmoeten.

In de oneven jaren organiseert Palliactief, samen met Palliatieve Zorg Vlaanderen (PZV, de koepelorganisatie voor professionals werkzaam in de palliatieve zorg in Vlaanderen), de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen palliatieve zorg.

Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen organiseert Palliactief thematische symposia. 

Congressen

Algemene voorwaarden

Palliactief hanteert voor de deelname aan activiteiten Algemene Voorwaarden. Bij het inschrijven voor congres, symposium of scholingsactiviteit wordt u gevraagd akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Tevens heeft Palliactief een klachtenregeling opgesteld voor die gevallen, waar u het niet eens bent met gang van zaken rondom congressen, symposia en scholingsactiviteiten.

EAPC

Palliactief is namens Nederland de collective member van de European Association for Palliative Care (EAPC). Dat betekent dat leden van Palliactief gebruik kunnen maken van de kortingen op EAPC-congressen.

In de oneven jaren organiseert de EAPC een wereld-congres. In de even jaren vindt het researchcongres plaats. Traditiegetrouw organiseert Palliactief, na een EAPC-congres, een Post-EAPC symposium. 

Bij inschrijven voor een EAPC congres kunt u volstaan met het vermelden dat u lid bent van Palliactief om in aanmerking te komen voor de aantrekkelijke korting.

Zie voor meer informatie over de EAPC en de genoemde congressen www.eapcnet.eu