Congressen & Symposia

Palliactief organiseert in de even jaren het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. In 2016 vindt dit congres al weer voor de 6e maal plaats. Het is het moment waarop zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines, bestuurders, beleidsmedewerkers en netwerkcoördinatoren elkaar op landelijk niveau ontmoeten.

Met ingang van 2017 gaat Palliactief in de oneven jaren een wetenschapscongres organiseren. Dit gebeurt in samenwerking met de acht Expertisecentra Palliatieve Zorg en  de vier Vlaamse universiteiten in Brussel, Antwerpen, Leuven en Gent.

Traditiegetrouw wordt na een EAPC-congres door Palliactief een Post-EAPC symposium georganiseerd.

Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen organiseert Palliactief thematische symposia. 

Algemene Voorwaarden

Palliactief hanteert voor de deelname aan activiteiten Algemene Voorwaarden. Bij het inschrijven voor congres, symposium of scholingsactiviteit wordt u gevraagd akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Tevens heeft Palliactief een klachtenregeling opgesteld voor die gevallen, waar u het niet eens bent met gang van zaken rondom congressen, symposia en scholingsactiviteiten.

EAPC

Palliactief is namens Nederland de collective member van de European Association for Palliative Care (EAPC). Dat betekent dat leden van Palliactief gebruik kunnen maken van de kortingen op EAPC-congressen.

In de oneven jaren organiseert de EAPC een algemeen congres. In 2017 vindt dit plaats van 18-20 mei in Madrid

In de even jaren vindt het Researchcongres plaats. In 2018 vindt is dit congres van 23-26 mei in Bern.

Bij inschrijven voor een EAPC congres kunt u volstaan met het vermelden dat u lid bent van Palliactief om in aanmerking te komen voor de aantrekkelijke korting.

Agenda

Archief

 Als u inlogt als lid is er extra informatie beschikbaar