Palliactief Award

Vanwege haar 10-jarig bestaan heeft Palliactief besloten een tweejaarlijkse prijs in het leven te roepen om een persoon te eren die een prominente en fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van palliatieve zorg in Nederland: de Palliactief Award. 

Eerste Palliactief Award voor Alexander de Graeff

Tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg op 5 november 2020 is de eerste Palliactief-award uitgereikt aan internist-oncoloog dr.Alexander de Graeff. De Graeff kreeg de award omdat hij met zijn werk een blijvende impact op de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland heeft. Karin van der Rijt, voorzitter Palliactief, gaf bij de uitreiking van de award aan dat van de 8 voordrachten die waren binnengekomen, er 4 voor De Graeff waren.

Met zijn werk als internist-oncoloog in het UMC Utrecht, hospice-arts in academisch hospice Demeter en als lid van het consultatieteam Palliatief Team Midden Nederland draagt hij bij aan een veelheid aan onderdelen van de palliatieve zorg: zorg, onderwijs, onderzoek, consultatie. Het juryrapport is lovend over zijn inspanningen met betrekking tot de initiatie van de 8-daagse, de opleiding palliatieve zorg voor medisch specialisten en de ontwikkeling van de richtlijnen palliatieve zorg. Zonder Alexander zou Pallialine in de huidige vorm niet bestaan. Alexander heeft niet alleen inhoudelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan tal van richtlijnen, hij heeft ook bevorderd dat de richtlijnen in toenemende mate worden gebaseerd op wetenschappelijke kennis.