Over Palliactief

Palliactief is dé multidisciplinaire beroepsvereniging voor mensen die beroepsmatig werkzaam zijn binnen het domein van de palliatieve zorg. Het domein omvat patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke ontwikkeling.

Visie

De nationale en internationale ontwikkelingen binnen het domein van de palliatieve zorg zijn aanleiding voor de transitie naar een herkenbare multidisciplinaire beroepsvereniging. Palliactief, Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg, vormt de basis voor de verdere professionalisering van de palliatieve zorg in Nederland. Palliactief is complementair aan de bestaande organisaties in de palliatieve zorg. Zij stelt zich niet concurrerend op, maar zoekt voortdurend de samenwerking.

Lidmaatschap en kosten

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor 2021 bedraagt de contributie voor:

  • Verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers, vrijwilligerscoördinatoren, studenten € 28,-
  • Voor paramedici, netwerkcoördinatoren, adviseurs, beleidsmedewerkers, consulenten, onderzoekers, overigen € 55,-
  • Artsen, directie, programmaleiders, bestuur € 85,-

Opzeggen van het lidmaatschap:
Opzegging per volgend kalenderjaar voor 01-12. Opzegging 01-12 tot en met 31-01 nog een jaar lid. Opzegging daarna nog een heel jaar lid.

 

Voordelen

Het lidmaatschap van Palliactief biedt u:

  • De mogelijkheid om samen met andere disciplines kennis uit te wisselen, uw kennis op peil te houden en nieuwe inzichten te ontwikkelen binnen secties en werkgroepen; 
  • Palliactief is ‘collective member’ van de EAPC (European Association for Palliative Care). U krijgt korting op toegangsprijzen voor internationale EAPC congressen.
  • Besloten gedeelte op de website met uitgebreidere informatie; 
    Actuele informatie via nieuwsbrieven.
  • Reductie op toegangsprijzen voor congressen en scholingsbijeenkomsten, die georganiseerd worden door Palliactief, zoals het Nationaal Congres Palliatieve Zorg; 

Als u lid wilt worden van Palliactief, klik dan op Aanmelden.

Aanmelden als nieuw lid

European Association for Palliative Care (EAPC)

Palliactief is ‘collective member’ van de EAPC. Dat betekent dat alle leden van Palliactief gebruik kunnen maken van aantrekkelijke kortingen op de inschrijfkosten voor het tweejaarlijkse World Congress oneven jaren) en het eveneens tweejaarlijkse Research Congress (even jaren). Bestuurslid Jeroen Hasselaar heeft zitting in het bestuur van de EAPC.

Joris de Lange

Bestuurslid

Maurice van der Vorst

Lid Dagelijks Bestuur

Karin van der Rijt

Voorzitter en lid Dagelijks Bestuur

Birgit Fröhleke

Bestuurslid

Marie-José Gijsberts

Lid Dagelijks Bestuur

Jeroen Hasselaar

Bestuurslid

Ginette Hesselmann

Bestuurslid

Gerty de Klerk

Bestuurslid

Carel Veldhoven

Bestuurslid