Over Palliactief

Palliactief is dé multidisciplinaire beroepsvereniging voor mensen die beroepsmatig werkzaam zijn binnen het domein van de palliatieve zorg. Het domein omvat patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke ontwikkeling.

Visie

De nationale en internationale ontwikkelingen binnen het domein van de palliatieve zorg zijn aanleiding voor de transitie naar een herkenbare multidisciplinaire beroepsvereniging. Palliactief, Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg, vormt de basis voor de verdere professionalisering van de palliatieve zorg in Nederland. Palliactief is complementair aan de bestaande organisaties in de palliatieve zorg. Zij stelt zich niet concurrerend op, maar zoekt voortdurend de samenwerking.

Lidmaatschap en kosten

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor 2023  bedraagt de contributie voor:

Praktiserend lid:

 • Laag: verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers coördinatoren en studenten €28,00 per jaar
 • Normaal: verpleegkundig specialisten, physician assistants, paramedici, netwerkcoördinatoren, beleidsmedewerkers, geestelijk verzorgers en onderzoekers €68,00 per jaar
 • Hoog: artsen, programmaleiders en bestuurders €110,00 per jaar

 

Niet praktiserend lid:

 • Laag: verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers coördinatoren en studenten €14,00 per jaar
 • Normaal: verpleegkundig specialisten, physician assistants, paramedici, netwerkcoördinatoren, beleidsmedewerkers, geestelijk verzorgers en onderzoekers €34,00 per jaar
 • Hoog : artsen, programmaleiders en bestuurders €55,00 per jaar

 

Opzeggen van het lidmaatschap:
Opzegging per volgend kalenderjaar dient voor 01-12 te gebeuren. Wanneer u opgzegt in de periode 01.12 - 31.01 bent u nog een 1/2 jaar lid. Bij een opzegging daarna bent u nog een heel jaar lid.

 

 

Voordelen

Het lidmaatschap van Palliactief biedt u:

 • Korting op toegangsprijzen voor internationale EAPC-congressen, omdat Palliactief 'Collectief Member' is van de EAPC (European Association for Palliative Care);
 • Gratis lidmaatschap van de EAPC;
 • Een besloten (leden) gedeelte op de website met uitgebreidere informatie; 
 • Actuele informatie via nieuwsbrieven.
 • Reductie op toegangsprijzen voor congressen en scholingsbijeenkomsten, die georganiseerd worden door Palliactief, zoals het Nationaal Congres Palliatieve Zorg; 

Als u lid wilt worden van Palliactief, klik dan op Aanmelden.

Aanmelden als nieuw lid

European Association for Palliative Care (EAPC)

Palliactief is ‘collective member’ van de EAPC. Dat betekent dat alle leden van Palliactief gebruik kunnen maken van aantrekkelijke kortingen op de inschrijfkosten voor het tweejaarlijkse World Congress oneven jaren) en het eveneens tweejaarlijkse Research Congress (even jaren). Bestuurslid Jeroen Hasselaar heeft zitting in het bestuur van de EAPC.

Joris de Lange

Bestuurslid

Maurice van der Vorst

Lid Dagelijks Bestuur

Karin van der Rijt

Voorzitter en lid Dagelijks Bestuur

Marie-José Gijsberts

Lid Dagelijks Bestuur

Jeroen Hasselaar

Bestuurslid

Ginette Hesselmann

Bestuurslid

Carel Veldhoven

Bestuurslid

Fabienne Warmerdam

Bestuurslid