Lidmaatschap en kosten

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor 2021 bedraagt de contributie voor:

  • Verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers, vrijwilligerscoördinatoren, studenten € 28,-
  • Voor paramedici, netwerkcoördinatoren, adviseurs, beleidsmedewerkers, consulenten, onderzoekers, overigen € 55,-
  • Artsen, directie, programmaleiders, bestuur € 85,-

Opzeggen van het lidmaatschap:
Opzegging per volgend kalenderjaar dient voor 01-12 te gebeuren. Wanneer u opzegd in de periode 01.12 - 31.01bent u nog 1/2 jaar lid. Bij een opzegging daarna bent u nog een heel jaar lid.

 

Voordelen

Het lidmaatschap van Palliactief biedt u:

  • De mogelijkheid om samen met andere disciplines kennis uit te wisselen, uw kennis op peil te houden en nieuwe inzichten te ontwikkelen binnen secties en werkgroepen; 
  • Palliactief is ‘collective member’ van de EAPC (European Association for Palliative Care). U krijgt korting op toegangsprijzen voor internationale EAPC congressen.
  • Besloten gedeelte op de website met uitgebreidere informatie; 
  • Actuele informatie via nieuwsbrieven.
  • Reductie op toegangsprijzen voor congressen en scholingsbijeenkomsten, die georganiseerd worden door Palliactief, zoals het Nationaal Congres Palliatieve Zorg; 

Als u lid wilt worden van Palliactief, klik dan op Aanmelden.

Aanmelden als nieuw lid