Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg 2021

29 januari 2021 Congressen Leden: Agenda
Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg 2021

                                                   ‘Zijn wij niemand vergeten?’

Op donderdag 25 en vrijdag 26 november 2021 worden de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen 2021 gehouden

Locatie: hotel- en congrescentrum van der Valk in Tiel.

Initiatiefnemers
De organisatie is een samenwerking van PALLIACTIEF (de multidisciplinaire beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de palliatieve zorg in Nederland) en de FPZV (Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, koepelorganisatie voor professionals werkzaam in de palliatieve zorg in Vlaanderen).

Introductie
Toegang tot palliatieve zorg en tot onderzoek in de palliatieve zorg is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het soort aandoening, demografische kenmerken, afkomst en gedrag kunnen deze toegang bemoeilijken. Dit staat op gespannen voet met het ideaal van inclusiviteit. Onderzoek speelt een belangrijke rol in het agenderen, identificeren, analyseren en oplossen van knelpunten. Vandaar dat wij tijdens dit congres deze vraag centraal stellen: ‘Zijn wij niemand vergeten?’.

Voor wie
Onderzoekers en zorgprofessionals uit Nederland en Vlaanderen betrokken bij of geïnteresseerd in Palliatieve Zorg.

Accreditatie
Accreditatie wordt in Nederland aangevraagd bij:
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) 
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers
Accreditatie wordt in België aangevraagd bij: het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Abstract deadline 6 september 2021

Organisatie comité
Karin van der Rijt, voorzitter Palliactief
Frans Broekhoff
Maurice van der Vorst
Noël Derycke, FPZV

Programmacommissie
Agnes van der Heide, voorzitter
Pauline de Graeff 
Anneleen Janssen
Michael Echteld 
Lieve Van den Block
Johan Wens


Meer informatie

Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Vonk - Connect, Congressen & MEETings via k.vonk@connectmeetings.nl