De 'call for abstracts' voor de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen is van start

25 november 2021 Nieuws Leden: Nieuws
De 'call for abstracts' voor de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen is van start

Op donderdag 25 en vrijdag 26 november 2021 worden de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen 2021 gehouden. Toegang tot palliatieve zorg en tot onderzoek in de palliatieve zorg is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het soort aandoening, demografische kenmerken, afkomst en gedrag kunnen deze toegang bemoeilijken. Dit staat op gespannen voet met het ideaal van inclusiviteit. Onderzoek speelt een belangrijke rol in het agenderen, identificeren, analyseren en oplossen van knelpunten. Vandaar dat wij tijdens dit congres deze vraag centraal stellen: ‘Zijn wij niemand vergeten?’.

Wij nodigen u graag uit een abstract in te dienen over wetenschappelijk onderzoek op het gebied van palliatieve zorg. Indien mogelijk willen wij u vragen om hierbij aan te sluiten op het congresthema ‘Zijn wij niemand vergeten?’, maar abstracts over andere thema’s zijn ook welkom. We rekenen erop dat vele onderzoekers deze gelegenheid aangrijpen om de nieuwste wetenschappelijke inzichten met elkaar te delen en daarbij van elkaar te leren. U kunt uw abstract indienen voor een mondelinge presentatie of posterpresentatie.

 

Lees hier meer