Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2022

14 oktober 2022 Congressen
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2022

13 en 14 oktober 2022

Welkom! Zorg dat je erbij bent…..

In de even jaren organiseert Palliactief het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. Na in 2020 een online editie te hebben georganiseerd, vindt in 2022 de 9e editie fysiek plaats. Het is het moment waarop zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines, bestuurders, beleidsmedewerkers, onderzoekers en netwerkcoördinatoren elkaar op landelijk niveau kunnen ontmoeten en vooral van gedachten kunnen wisselen, inspiratie opdoen en resultaten kunnen presenteren van ieders bevindingen. De programma commissie heeft dit jaar weer een uitdagend programma voor u samengesteld.  

De titel van het congres stelt meteen al een vraag aan u: 

“De pioniersfase voorbij!?... door educatie naar Integratie”! 

Al in 2007 stelde toenmalig staatssecretaris van VWS, mw. J. Bussemaker, in een brief aan de tweede kamer, het statement ‘de pioniersfase voorbij’. Toen al vond zij dat palliatieve zorg een onderdeel van de normale zorg zou moeten zijn voor mensen met een ongeneeslijke aandoening. Hoever staan we nu, 15 jaar later met deze wens en dit doel in Nederland? Hoe ver staat u in uw omgeving? Hoeveel weten uw collega`s al van Palliatieve zorg? 

Alle ontwikkelingen in de palliatieve zorg van de afgelopen 20 jaar hebben bijgedragen aan mooie richtlijnen, adviezen, oplossingen, leertrajecten en organisatievoorstellen mede door o.a. het eerste Nationale Programma Palliatieve Zorg en al uw inspanningen. Dan zijn er nog de recente ontwikkelingen omtrent onderwijs en de curricula in het onderwijs voor alle zorgprofessionals . Ook de aanhoudende inspanningen van VWS, ZonMw, IKNL, PZNL, KWF, EPZ, Palliactief en de  KNMG hebben ons veel geleerd  over palliatieve zorg! Dat staat buiten kijf, maar het wordt wel de hoogste tijd dat we met al onze energie en interdisciplinaire samenwerking de ontwikkelde kennis en leerprogramma`s gaan integreren in de normale zorg. Dit is geen vrijblijvende opdracht, maar een antwoord op en een proactieve benadering van het toenemend aantal mensen die  behoefte hebben aan een goede zorgomkadering en maatschappelijke ondersteuning. In  een tijd van een toenemend aantal mensen met een behoefte aan deskundige ondersteuning, een dalend aantal beschikbare professionals, een grotere nood aan zorg voor elkaar! 

Wij hopen dat ieder geïnspireerd door dit congres zijn rol kan en wil nemen in zijn eigen omgeving en de omringende living community om aan de slag te gaan en vooral anderen de goede weg te wijzen!....      

Daarom nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze 9e editie van het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. Zorg dat u er bent! 

Kris Vissers,
Voorzitter Programmacommissie

 

Programma commissie:   

  • Kris Vissers, Hoogleraar Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
  • Marieke van den Brand, Internist-ouderengeneeskunde en stafarts palliatieve geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen en Programma adviseur project Optimalisatie Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ), Amsterdamumc
  • Joris de Lange, Geestelijk verzorger bij Zuyderland, Hospice Daniken, Hospice Mariaveld, Centrum voor Levensvragen Westelijke Mijnstreek en bestuurslid Palliactief
  • Marjon Oolbekkink, Specialist ouderengeneeskunde en docent opleiding ouderengeneeskunde Gerion, AmsterdamUMC, locatie VUmc
  • Monique van Schuppen, Bestuurslid vakgroep Palliatieve Zorg V&VN, Gespecialiseerd Verpleegkundige ExpertCare, Verpleegkundig consulent PalliatieTeam Midden Nederland 
  • Carel Veldhoven, Huisarts. Kaderarts palliatieve zorg Radboudumc en bestuurslid Palliactief
  • Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist AGZ, consulent transmuraal Palliatief Advies Team Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s-Hertogenbosch en voorzitter landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie & Palliatieve Zorg

 
PROGRAMMA

Het tweedaags programma bestaat uit vijf keynote sprekers. Verder zijn er 24 parallel sessies van anderhalf uur gepland.

Zie HIER de outline van het programma.

Zie HIER de Invulling parallelsessies.

Zie HIER de biografie van de plenaire sprekers.

Een overzicht van de posterpresentaties treft u HIER.

Uitnodiging voor het indienen van programma suggesties
De deadline voor het indienen van programma suggesties is op 26 juni jongstleden verstreken.

Uitnodiging voor het indienen van een abstract
De deadline voor het indienen van abstracts is op 26 juni jongstleden verstreken.

ALGEMENE INFORMATIE

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, AVG-artsen, verslavingsartsen, arts-consulenten, physician assistants , nurse practitioners, netwerkcoördinatoren, maatschappelijk werkers, psychologen, geestelijk verzorgers, patiënt(vertegenwoordigers), beleidsmakers, onderzoekers en managers van palliatieve teams en alle leden en vrijwilligers van VPTZ.

Sponsoring 
Het Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Premium partner:

beide

Multi Sleep & Couple Bed

 

Sponsors:

palliactief

CRDL

Expertisecentrum Euthanasie

O2PZ

Wij nodigen u uit om als partner mee te werken aan dit congres. Bent u benieuwd naar de vele mogelijkheden om tijdens het Nationaal Congres in contact te komen met uw doelgroep. Interesse om te sponsoren of voor meer informatie, neem dan contact op met Karin Vonk van Connect MEETings via k.vonk@connectmeetings.nl. 

Registratie en hotelreservering
Voorinschrijving tegen gereduceerd tarief is mogelijk tot en met 10 september 2022. Vanaf 11 september is inschrijving tegen het normale tarief mogelijk. Klik HIER voor meer informatie over registratietarieven, hotelreservering en annuleringsvoorwaarden. U kunt zich HIER aanmelden.  

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers

COVID-!9

Bij COVID-19  gerelateerde klachten willen wij je vragen om thuis te blijven en te testen. Hoewel het dragen van een mondmasker niet verplicht is, kan het nog steeds gedragen worden. Bij de registratiebalie zijn mondmaskers en zelftesten beschikbaar.

Meer informatie
Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Vonk - Connect, Congressen & MEETings via k.vonk@connectmeetings.nl

connect-1

 

Dit congres wordt mogelijk gemaakt door

palli