Symposium richtlijnen Palliatieve zorg

13 december 2023 Congressen
Symposium richtlijnen Palliatieve zorg

Op dinsdag 12 december 2023 vindt het Symposium Richtlijnen Palliatieve zorg plaats. Dit symposium markeert de afronding van het meerjarenplan waarin IKNL en KNMG samen hebben gewerkt om verouderde richtlijnen Palliatieve zorg versneld te herzien. Met 27 herziene richtlijnen hebben enorm veel experts uit het zorglandschap hard gewerkt aan richtlijnen die up-to-date zijn en voldoen aan de huidige kwaliteitseisen.

Tijdens het symposium worden verschillende Palliatieve zorg richtlijnen in interactieve workshops toegelicht door experts die meewerkten aan de herzieningen. Ook zijn er plenaire sessies waarin Rouw in de palliatieve fase aan bod komt en er verder wordt ingaan op het patiëntenperspectief. Klik hier voor meer informatie.