Save the Date: Nationaal Congres Palliatieve Zorg, 10 en 11 oktober 2024

10 oktober 2024 Congressen
Save the Date: Nationaal Congres Palliatieve Zorg, 10 en 11 oktober 2024

Welkom! Zorg dat je erbij  bent.....

In de even jaren organiseert Palliactief het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. Dit jaar alweer voor de 10e keer. Het is het moment waarop zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines, bestuurders, beleidsmedewerkers, onderzoekers en netwerkcoördinatoren elkaar op landelijk niveau kunnen ontmoeten en vooral van gedachten kunnen wisselen, inspiratie opdoen en resultaten kunnen presenteren van ieders bevindingen. De programmacommissie heeft dit jaar weer een uitdagend programma voor jou samengesteld.  

Het is heel goed dat we elkaar gaan ontmoeten, want we hebben elkaar heel hard nodig om invulling te geven aan het thema van deze editie van het Nationaal Congres namelijk:

‘Toekomstbestendige Palliatieve Zorg: Samen Sterker’

Op dit moment bevinden we ons midden in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Op vele fronten: zorg en proactieve zorg planning, onderwijs, consultatie, digitale gegevens uitwisseling, meten en monitoren en maatschappelijke bewustwording worden initiatieven genomen, pilots gedraaid en implementatie trajecten opgestart om in 2027, aan het eind van NPPZII een stevig fundament te hebben liggen voor toekomstbestendige palliatieve zorg. Waarbij dan de ambitie “Juiste Zorg op de Juiste Plek voor alle patiënten in de palliatieve fase door het hele land en daaraan gekoppeld op het Juiste Moment door de Juiste Zorgverleners met de Juiste Bekostiging te verlenen” grotendeels gerealiseerd is.

Daarvoor hebben we elkaar zeer hard nodig, want de uitdagingen zijn groot. Het aantal mensen met behoefte aan deskundige ondersteuning neemt toe, het aantal professionals in de zorg daalt en er zijn toenemende financiële vraagstukken.

Maar er zijn zeker ook kansen: op ieder terrein van de palliatieve zorg worden creatieve oplossingen gezocht en gevonden. Nu moeten we samen kijken hoe deze te implementeren en te verankeren. De keynote speakers zullen vanuit hun respectievelijke domeinen, samenleving en passende zorg, social empowerment, ethiek en AI hun visie geven. Een naaste zal het grote belang van palliatieve zorg, ook in de toekomst, laten voelen.

Wij nodigen jou dan ook van harte uit om deel te nemen aan deze 10e editie van het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. Samen staan we sterker.

Marieke van den Beuken-van Everdingen,

Voorzitter Programmacommissie

 

PROGRAMMACOMMISSIE:

Marieke van den Beuken-van Everdingen (voorzitter), internist-consulent palliatieve zorg, MUMC+

Joris de Lange, geestelijk verzorger, Hospices Zuyderland

Mare Oehlen, GZ-Psycholoog, Zuyderland Medisch centrum

Nicole Plum, patiënten vertegenwoordiging, UMC Utrecht

Christiaan Rhodius, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, Hospice Bardo

Sjaak Thijssen, palliatieve zorg verpleegkundige, ZZG zorggroep en V&VN Palliatieve Zorg

Carel Veldhoven, huisarts, kaderarts palliatieve zorg, Radboudumc

Jannet Vellekoop, verpleegkundig specialist palliatieve zorg, Norschoten

Marjan Verbeek, huisarts en kaderarts palliatieve zorg, VieCuri en Cohesie
 

PROGRAMMA
Het tweedaags programma bestaat uit plenaire sessies en 24 parallelsessies. 
Zie HIER de outline van het programma.

→ Uitnodiging voor het indienen van programmasuggesties
De programmacommissie stelt zich als doel om een programma samen te stellen over de gehele breedte van de palliatieve zorg. Derhalve wordt jou de mogelijkheid geboden om sessievoorstellen aan te dragen welke door de programmacommissie worden beoordeeld. 
Bij die beoordeling wordt met name gelet op de volgende criteria: 

 • de aansluiting bij het gekozen congresthema
 • inhoud van de sessie
 • de nieuwswaarde
 • de breedte van het gekozen onderwerp
 • een interdisciplinaire invulling van de sessie en een ruimte interactie met het publiek
   

Voor meer informatie klik HIER.
Deadline voor het indienen van uw sessie is: 1 mei 2024.
Dien HIER jouw programmasuggestie in.

→ ‘Schop de heilige huisjes omver!’

Inspireer en durf tegen heilige huisjes te schoppen

Op donderdag staat de afsluitende sessie in het teken van ‘Schop de heilige huisjes omver!’

Deze uitdrukking betekent: ‘Iets dat als vaststaand wordt beschouwd ter discussie stellen’. 
In deze sessie wordt een concreet idee of werkwijze uit de alledaagse praktijk kritisch bekeken en aan de hand van wetenschappelijk bewijs in twijfel getrokken. Wordt de argumentatie krachtig genoeg geacht om de gevestigde overtuigingen ter discussie te stellen en het Heilig Huisje te laten vallen?

Wil jij ook een heilig huisje omver schoppen? Dien dan je voorstel in aansluitend bij het congresthema: Hoe doen we iets nu en hoe gaan we dat in de toekomst doen?

Voorbeelden van Heilige Huisjes welke eerder zijn gepresenteerd:

 • Fentanyl transdermaal is vanwege gebruiksvriendelijkheid de eerste keuze wanneer opioïden gestart moeten worden bij pijn bij kanker. Alleen bij cachectische patiënten gaat dit niet op
 • Burn-out? Dan ben je ongeschikt voor dit werk! 
 • Practice what you preach - Het heilige huisje van de interdisciplinaire samenwerking 
 • Een scheidslijn tussen doen en laten - Totale Parenterale Voeding bij een ileus in de palliatieve fase

Indienen

Jouw samenvatting van max. 600 woorden kan je HIER insturen.

Deadline indienen: 1 mei 2024. 

De programmacommissie maakt een selectie uit de inzendingen en kiest vier ‘Heilige Huisjes’  voor deze sessie. 

 

→ Uitnodiging voor het indienen van een abstract
Jouw collega’s zijn geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en wetenschappelijk onderzoek van palliatieve zorg bij kinderen en volwassenen. Iedereen die betrokken is bij projecten m.b.t. kwaliteitsverbetering of wetenschappelijk onderzoek wordt van harte uitgenodigd een abstract in te sturen voor een mondelinge of posterpresentatie tijdens het 10e Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2024. 

Indien jouw abstract wordt geselecteerd, mag je een poster presenteren tijdens de postersessie. Wellicht dat de indieners van beste abstracts worden uitgenodigd voor het geven van een mondelinge presentatie tijdens een van de parallelsessies. Je bent vrij om meerdere abstracts in te dienen, maar dit dient via afzonderlijke abstract formulieren te gebeuren. 

Deadline voor het indienen van een abstract is 1 mei 2024.
De richtlijnen voor het indienen van een abstract zijn HIER te vinden.

Dien HIER jouw abstract in.

→ Palliactief Award

Ook in 2024 zal de Palliactief Award weer worden uitgereikt aan een collega die een prominente en fundamentele bijdrage levert en/of heeft geleverd aan de palliatieve zorg in Nederland. 

Deze bijdrage op het gebied van wetenschap, onderwijs, patiëntenzorg of leiderschap heeft een blijvende impact op de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland. 

De ontvanger van de prijs ontvangt een bronzen gedenkbeeld. 

Zie HIER voor meer informatie over de Award-criteria en de nominatieprocedure

Deadline voor het nomineren van een collega is: 15 juni 2024
 

ALGEMENE INFORMATIE 

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, AVG-artsen, verslavingsartsen, arts-consulenten, physician assistants , nurse practitioners, netwerkcoördinatoren, maatschappelijk werkers, psychologen, geestelijk verzorgers, patiënt(vertegenwoordigers), beleidsmakers, onderzoekers en managers van palliatieve teams en alle leden en vrijwilligers van VPTZ.

→ Locatie
Hotel en congrescentrum Papendal 
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
The Netherlands
www.papendal.nl 
Een routebeschrijving is HIER te vinden.

Sponsoring 
Wij nodigen jou uit om als partner mee te werken aan dit congres. Ben je benieuwd naar de vele mogelijkheden om tijdens het Nationaal Congres in contact te komen met jouw doelgroep? 
Neem contact op met Connect MEETings (Karin Vonk) via k.vonk@connectmeetings.nl. 

→ Aanmelden 

Aanmelden voor het Nationaal Congres Palliatieve Zorg is tegen gereduceerd tarief mogelijk tot 10 juli 2024. Na deze datum kunt u nog voor het reguliere tarief aanmelden. Bij uw aanmelding kunt u direct uw hotelkamer bij de congreslocatie Hotel Papendal boeken. Meer informatie over de tarieven is HIER beschikbaar.

Aarzel niet langer en meld je HIER aan.

→ Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers

→ Meer informatie

Bij vragen of voor meer informatie kan je contact opnemen met Karin Vonk van Connect MEETings via k.vonk@connectmeetings.nl

Dit congres wordt mogelijk gemaakt door

Palliactief

ZonMw