Nationaal Congres Palliatieve Zorg, 10 en 11 oktober 2024

10 oktober 2024 Congressen
Nationaal Congres Palliatieve Zorg, 10 en 11 oktober 2024

Welkom! Zorg dat je erbij bent…..

In de even jaren organiseert Palliactief het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. Dit jaar alweer voor de 10e keer. Het is het moment waarop zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines, bestuurders, beleidsmedewerkers, onderzoekers en netwerkcoördinatoren elkaar op landelijk niveau kunnen ontmoeten en vooral van gedachten kunnen wisselen, inspiratie opdoen en resultaten kunnen presenteren van ieders bevindingen. De programmacommissie heeft dit jaar weer een uitdagend programma voor jou samengesteld.  

Het is heel goed dat we elkaar gaan ontmoeten, want we hebben elkaar heel hard nodig om invulling te geven aan het thema van deze editie van het Nationaal Congres namelijk:

'Toekomstbestendige Palliatieve Zorg: Samen Sterker’

Op dit moment bevinden we ons midden in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Op vele fronten: zorg en proactieve zorg planning, onderwijs, consultatie, digitale gegevens uitwisseling, meten en monitoren en maatschappelijke bewustwording worden initiatieven genomen, pilots gedraaid en implementatie trajecten opgestart om in 2027, aan het eind van NPPZII een stevig fundament te hebben liggen voor toekomstbestendige palliatieve zorg. Waarbij dan de ambitie “Juiste Zorg op de Juiste Plek voor alle patiënten in de palliatieve fase door het hele land en daaraan gekoppeld op het Juiste Moment door de Juiste Zorgverleners met de Juiste Bekostiging te verlenen” grotendeels gerealiseerd is.

Daarvoor hebben we elkaar zeer hard nodig, want de uitdagingen zijn groot. Het aantal mensen met behoefte aan deskundige ondersteuning neemt toe, het aantal professionals in de zorg daalt en er zijn toenemende financiële vraagstukken.

Maar er zijn zeker ook kansen: op ieder terrein van de palliatieve zorg worden creatieve oplossingen gezocht en gevonden. Nu moeten we samen kijken hoe deze te implementeren en te verankeren. De keynote speakers zullen vanuit hun respectievelijke domeinen, samenleving en passende zorg, social empowerment, ethiek en AI hun visie geven. Een naaste zal het grote belang van palliatieve zorg, ook in de toekomst, laten voelen.

Wij nodigen jou dan ook van harte uit om deel te nemen aan deze 10e editie van het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. Samen staan we sterker.

Marieke van den Beuken-van Everdingen,
Voorzitter Programmacommissie

Programmacommissie:   

Marieke van den Beuken-van Everdingen (voorzitter), internist-consulent palliatieve zorg, MUMC+

Joris de Lange, geestelijk verzorger, Hospices Zuyderland

Mare Oehlen, GZ-Psycholoog, Zuyderland Medisch Centrum 

Nicole Plum, patiënten vertegenwoordiging, UMC Utrecht

Christiaan Rhodius, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, Hospice Bardo

Sjaak Thijssen, palliatieve zorg verpleegkundige, ZZG zorggroep en V&VN Palliatieve Zorg

Carel Veldhoven, huisarts, kaderarts palliatieve zorg, Radboudumc 

Jannet Vellekoop, verpleegkundig specialist palliatieve zorg, Norschoten

Marjan Verbeek, huisarts en kaderarts palliatieve zorg, VieCurie en Cohesie

PROGRAMMA
Het tweedaags programma bestaat uit plenaire voordrachten en 24 parallelsessies. 
Het volledige programma vindt u HIER.

Lees HIER de inhoudelijke toelichting en leerdoelen van de parallelsessies.

programma-1

De voordrachten in het plenair programma worden verzorgd door:

Jeroen Hasselaar, bijzonder hoogleraar social empowerment in de palliatieve zorg, Radboudumc

Louis van den Hengel, hoofddocent Zorgethiek en Kunst, Universiteit voor Humanistiek

Roos de Jonge, ambassadeur patiëntenparticipatie en ervaringsdeskundige 

Jan Kremer, hoogleraar zorg en samenleving, Radboudumc 

Egge vd Poel, onafhankelijk adviseur, docent en toezichthouder

Een korte bio vindt u HIER


Tijdens de sessie van de  Heilige Huisjes op donderdag wordt een concreet idee of werkwijze uit de alledaagse praktijk kritisch bekeken en aan de hand van wetenschappelijk bewijs in twijfel getrokken. Wordt de argumentatie krachtig genoeg geacht om de gevestigde werkwijze ter discussie te stellen en het Heilig Huisje te laten vallen? 

In het programma vindt u de Heilige Huisjes welke aan bod zullen komen. 

Jaap Gootjes, directeur Kuria en Jet van Esch, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, Erasmus mc zullen de dag afsluiten en ingaan op het thema ‘De juiste zorg op de juiste plek?’.

Het congres wordt op vrijdagmiddag afgesloten met de lancering van de meerjarige brede campagne voor de bewustwording van Palliatieve Zorg. Samen met proactieve zorgplanning vormt maatschappelijke bewustwording een belangrijke doelstelling van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2.0.

De campagne gaat live op 12 oktober, de dag van de Palliatieve Zorg.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palliactief Award

Ook in 2024 zal de Palliactief Award weer worden uitgereikt aan een collega die een prominente en fundamentele bijdrage levert en/of heeft geleverd aan de palliatieve zorg in Nederland. 

Deze bijdrage op het gebied van wetenschap, onderwijs, patiëntenzorg of leiderschap heeft een blijvende impact op de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland. 

De uitreiking van de Award gebeurt op vrijdagmiddag met onder andere de uitreiking van een bronzen gedenkbeeld. 

pall award
Palliactief Award

 
ALGEMENE INFORMATIE 

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, physician assistants, verpleegkundig specialisten,  (gespecialiseerde) verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, AVG-artsen, verslavingsartsen, arts-consulenten, netwerkcoördinatoren, maatschappelijk werkers, psychologen, geestelijk verzorgers, patiënt(vertegenwoordigers), beleidsmakers, onderzoekers en managers van palliatieve teams en alle leden en vrijwilligers van VPTZ.

Locatie
Hotel en congrescentrum Papendal 
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
The Netherlands
www.papendal.nl 
Een routebeschrijving is HIER te vinden.

AANMELDEN | Deadline early bird registratie eindigt op 10 juli aanstaande
Aanmelden voor het Nationaal Congres Palliatieve Zorg is tegen gereduceerd tarief mogelijk tot 10 juli 2024. Na deze datum kunt u nog voor het reguliere tarief aanmelden. 

Bij het aanmelden kan je direct een hotelkamer bij de congreslocatie Hotel Papendal boeken. Meer informatie over de tarieven is HIER beschikbaar.

Meld je HIER aan.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers

Sponsoring 
Wij nodigen jou uit om als partner mee te werken aan dit congres. Ben je benieuwd naar de vele mogelijkheden om tijdens het Nationaal Congres in contact te komen met jouw doelgroep? 
Neem contact op met Connect MEETings (Karin Vonk) via k.vonk@connectmeetings.nl


Meer informatie

Bij vragen of voor meer informatie kan je contact opnemen met Karin Vonk van Connect MEETings via k.vonk@connectmeetings.nl.

connect

Dit congres wordt mogelijk gemaakt door:

pallia

zonmw